Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2020

6857 b4b1 390
Reposted frompsychedelix psychedelix

March 25 2019

 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska

March 05 2019

8529 29f2 390
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
8587 08a3 390

November 06 2018

0983 155a 390
Reposted fromwyczes wyczes viadesperateee desperateee

September 26 2018

Reposted fromDennkost Dennkost viadesperateee desperateee
Zaufanie buduje się latami, niszczy w sekundę i odzyskuje całą wieczność. 
— Rachel Abbott
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadesperateee desperateee

September 24 2018

3757 8c27 390
Reposted fromqbshtall qbshtall viadesperateee desperateee
8510 1572 390
Zulczyknj
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej...
— Nie licząc kota, Kasia Bulicz-Kasprzak

August 06 2018

Są w życiu chwile, gdy człowiek czuje się tak, jakby wszedł w trakcie przedstawienia do niewłaściwego teatru. 
— Caleb Carr
Nie ma nic trwalszego od troski, miłości, docenienia i bezpieczeństwa, które otrzymujemy od rodziców. Wszystko, co jako dzieci, dostajemy od matki i ojca, zostaje z nami do końca życia. Wszystko, czego nie dostajemy, również
— Leszek Legut
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaostatni ostatni
Depresja jest milczeniem. Nie jest zalewem rozmemłanych statusów na Facebooku, nie jest płaczem w poduszkę po zerwaniu z chłopakiem albo po oblaniu egzaminu na studiach. Depresja nie jest smutkiem – to stan, w którym nawet smutek zostaje Ci odebrany. I nagle nie masz już nic.
— tattwa
Reposted fromkyte kyte viaostatni ostatni

July 03 2018

Wszystko mijało się jedno z drugim: nienawidziłem, co uznawałem, i uznawałem, czego nienawidziłem. Nie chciałem, co kochałem, i kochałem, czego nie chciałem.
— Sławomir Mrożek, Opowiadania.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa

June 05 2018

(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viadesperateee desperateee

June 04 2018

Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viazapomniane zapomniane
Miłość jest wtedy, kiedy nawet gdy czasem
boli wybrałabyś tego samego człowieka.
— true.
Reposted fromhonestamente honestamente viazapomniane zapomniane
Ile razy może się złamać jedno serce?
— Alexandra Bracken
7962 4c48 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaponurykosiarz ponurykosiarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl