Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

0326 7322 390
Reposted fromsonaive sonaive viaoutofmyhead outofmyhead
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaoutofmyhead outofmyhead
2835 e283 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaoutofmyhead outofmyhead
  
Reposted fromdreamadream dreamadream viaoutofmyhead outofmyhead

teatattoo:

NOTHING BETTER THAN SHOWERING AND PUTTING ON A BIG TSHIRT AND GETTING INTO BED WITH CLEAN SHEETS LITERALLY NOTHING DON’T FIGHT ME ON THIS

Reposted fromfreshtaehyung freshtaehyung viabzdura bzdura
1864 c3ad 390
Reposted frommaardhund maardhund viabzdura bzdura
4774 def2 390
Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viabzdura bzdura
Nie czuje się nieswojo, jeżeli przez dłuższy czas z nikim się nie spotyka i nie rozmawia.
— Haruki Murakami, "1Q84", tom 3
Reposted fromskrzacik skrzacik viabzdura bzdura
7805 8ec4 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viabzdura bzdura
7607 6eeb 390

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viabzdura bzdura

July 19 2017

Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamessinhead messinhead

July 18 2017

9738 16bc 390
Reposted fromelvisero elvisero viafatu fatu
Znów chodziłaś po mojej głowie gdy spałem. 
— 02:03
Reposted fromegzystencja egzystencja viatarczyn tarczyn
Reposted fromclaud-ie claud-ie viabzdura bzdura
6986 65c3 390
Reposted fromwindingroads windingroads viabzdura bzdura
4172 839a 390
Reposted fromgromo gromo viaoutofmyhead outofmyhead
9651 9c2c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutofmyhead outofmyhead

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaoutofmyhead outofmyhead
3223 8526 390
The reason people find it so hard to be happy is that they always see the past better than it was, the present worse than it is, and the future less resolved than it will be.
— Marcel Pagnol
Reposted fromniefajna niefajna viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl