Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

4168 3428 390
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
Dziś chyba wiem, że życie nie miało nas w planach.
— (via upadly-poeta)
8379 286f 390
Reposted fromrawwwr rawwwr viaoutofmyhead outofmyhead
Każdy ma jakieś swoje "nie śpię, bo...". 
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viaoutofmyhead outofmyhead
1597 58cf 390
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoutofmyhead outofmyhead
1505 b70f 390
Reposted fromkattrina kattrina viaoutofmyhead outofmyhead
9274 6cf7 390
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaoutofmyhead outofmyhead
6033 e3c4 390
Reposted fromcoffeeman coffeeman viatarczyn tarczyn
Trzymam za słowo.  Za włosy też potrzymam. 
  "Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viaoutofmyhead outofmyhead
Tylko nie myśl zbyt mocno, bo zrobisz sobie krzywdę.
— Kate McCarthy, Fighting Redemption
Reposted frommefir mefir viaxmartii xmartii
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viafatu fatu
9738 16bc 390
Reposted fromelvisero elvisero viafatu fatu

July 09 2017

1119 33b7 390
1450 d238 390
the distance is only physical, my love.
Reposted fromryjonka ryjonka viaoutofmyhead outofmyhead
1498 387d 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl