Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

3682 0874 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaSuckMyDick SuckMyDick
8722 4b13 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viaSuckMyDick SuckMyDick

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSuckMyDick SuckMyDick
Granice? Nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi.
— Thor Heyerdahl
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viamessinhead messinhead
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viamessinhead messinhead
1779 ea86 390
Reposted fromlifeless lifeless viabzdura bzdura
Zawijam wzrok, nie patrzę w tamte strony
Liczenie na cokolwiek to skrzywiony algorytm
— Miuosh - Absynt
Reposted fromacidovsky acidovsky viabzdura bzdura
To takie miłe u pani, że pani nie jest wesoła.
— Marcel Proust, "W poszukiwaniu straconego czasu"
Reposted fromperseweracje perseweracje viabzdura bzdura
- What do you want?
  - You. I want you. May I please have you?
— The Pretty One (2013)
Reposted frommoviequotes moviequotes viatarczyn tarczyn
Brakuje między nami rozmowy, jednej szczerej rozmowy...
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek viatarczyn tarczyn
Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.
Reposted fromnonecares nonecares viatarczyn tarczyn
(...)Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaempathetic empathetic
W rzucaniu kamieniami słów, znowu przegrywam trzy do dwóch
— AR
Reposted fromcreure creure viaempathetic empathetic
0962 637b 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viabzdura bzdura
Reposted frommrs-cold mrs-cold viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl