Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.
Reposted fromnonecares nonecares viatarczyn tarczyn
3162 391e 390
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viatarczyn tarczyn
Wróć, jeśli pamiętasz.
— proszę
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viatarczyn tarczyn
7069 d035 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamessinhead messinhead
8545 15e4 390
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viamessinhead messinhead
(...)Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaempathetic empathetic
5990 47b4 390
Reposted fromlaoculta laoculta viaempathetic empathetic
W rzucaniu kamieniami słów, znowu przegrywam trzy do dwóch
— AR
Reposted fromcreure creure viaempathetic empathetic
Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
Reposted fromlabellavita labellavita viaempathetic empathetic
8356 af4c 390
Reposted fromsouler souler viabzdura bzdura
9709 4624 390
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaxmartii xmartii
0962 637b 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viabzdura bzdura
3833 6160 390
Reposted fromamatore amatore viaSuckMyDick SuckMyDick
5990 47b4 390
Reposted fromlaoculta laoculta viaempathetic empathetic
W rzucaniu kamieniami słów, znowu przegrywam trzy do dwóch
— AR
Reposted fromcreure creure viaempathetic empathetic
Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
Reposted fromlabellavita labellavita viaempathetic empathetic
8356 af4c 390
Reposted fromsouler souler viabzdura bzdura
9709 4624 390
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaxmartii xmartii
0962 637b 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl