Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

0230 dca2 390
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaiamdreamer iamdreamer
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaochildren ochildren
3685 3bee 390
Reposted fromwyczes wyczes viaochildren ochildren

June 18 2017

7003 6f2a 390
Reposted frombuddhablink buddhablink viaxmartii xmartii
6315 2038 390
Reposted fromamatore amatore viaoutofmyhead outofmyhead

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
5601 1885 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaSuckMyDick SuckMyDick

  Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.

— Jeanette Winterson
Reposted fromIriss Iriss viaSuckMyDick SuckMyDick
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline viaSuckMyDick SuckMyDick
3073 a7c3 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaSuckMyDick SuckMyDick

June 15 2017

7549 8a03 390
always
Reposted fromniee niee viaoutofmyhead outofmyhead
0032 491d 390
Reposted fromkyte kyte viaoutofmyhead outofmyhead
Chciałabyś usłyszeć, że miłość najważniejsza, ale ode mnie nie usłyszysz. Miłość nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest szczęście. Jeśli miłość nie daje szczęścia, to kij z nią.
Reposted fromjoannem joannem viaoutofmyhead outofmyhead
2827 6eb5 390
Reposted fromironicdreams ironicdreams viaoutofmyhead outofmyhead
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
Reposted fromincentive incentive viaoutofmyhead outofmyhead
2648 c296 390
9582 32bc 390
Love, Rosie (2014)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl