Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

9995 4049 390
Reposted fromdivi divi viadesperateee desperateee

October 08 2017

3666 04e6 390
Reposted fromsalami salami viagreywolf greywolf
2260 fdad 390
Reposted fromasparagus asparagus viagreywolf greywolf

October 07 2017

1309 3858 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadesperateee desperateee
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viadesperateee desperateee
Są pewne pytania, których się nie zadaje z obawy przed odpowiedzią.
— Agatha Christie
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viatarczyn tarczyn
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viatarczyn tarczyn
2111 4fec 390
Reposted fromzie zie viatarczyn tarczyn
6389 d354 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viatarczyn tarczyn
3318 a3f7 390
Reposted fromwazelina wazelina viagreywolf greywolf
8926 c07a 390
Reposted fromkotowate kotowate viagreywolf greywolf
0520 ade8 390
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viatarczyn tarczyn
Reposted fromfelicka felicka viagreywolf greywolf
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatarczyn tarczyn
6569 acc0 390
Reposted fromoutoflove outoflove viatarczyn tarczyn

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłeś zapomnieć o mnie w ciągu kilku godzin...

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłaś zapomnieć o mnie w ciągu kilku dni…

1577 72cd 390
Reposted fromnebthat nebthat viatarczyn tarczyn
4855 c4e9 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viatarczyn tarczyn
3854 7b79 390
Reposted fromodnowa odnowa viatarczyn tarczyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl