Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2016

Są takie zdania, po których kropka brzmi doprawdy niezwykle wyraźnie.
— Szymon Hołownia
1015 5709 390
Reposted fromaggape aggape viajustjustjust justjustjust
Dwa kieliszki wystarczą. Najpierw jeden, potem kilkanaście drugich.
— Julian Tuwim
Najbardziej zawiedzie Cię ten, dla którego Ty starałeś się być niezawodny.
— Katarzyna Wołyniec
Wszedłem właśnie do łóżka. 
I doszedłem do wniosku, że czegoś mi brakuje. Brakuje mi Ciebie.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromsercowisko sercowisko viajustjustjust justjustjust
Sparzony palec nie zapomina ognia.
— Alice Walker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustjustjust justjustjust
I powiedz mi proszę, że tak jak ja wieczorami leżysz i myślisz o mnie.
— tumblr
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viaSuckMyDick SuckMyDick
Doskonali faceci nie istnieją , ale zawsze znajdzie się jeden , który pomimo kilku wad - jest doskonały dla Ciebie .
— true
5961 cf47 390
zupa jak zawsze celnie...
Reposted fromgos123 gos123 viaSuckMyDick SuckMyDick
5764 090a 390
Reposted frommalfynka malfynka viaredheadlady redheadlady
Lata, kochankowie i kieliszki wina, to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada
— Wiek Adaline
0881 8fa4 390
Reposted fromPunkroc Punkroc viaredheadlady redheadlady
Uczucia, których nie da się pomieścić to nasze lęki. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viamessinhead messinhead
2915 80a0 390
Reposted fromdelain delain viamessinhead messinhead

"-Wszyscy dziś w takim biegu a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka"

Reposted fromstepowywilk stepowywilk viaagatoja agatoja
6244 a220 390
Reposted fromszczerzemowiac szczerzemowiac viaagatoja agatoja
7751 932b 390
Halina Poświatowska "opowieści dla przyjaciela"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl