Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2017

1881 040d 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaxvou xvou
1414 b663 390
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viaxvou xvou
Nie chcę jej przeszkadzać, zwłaszcza teraz, kiedy jestem zacierającym się wspomnieniem. Im prędzej zniknę, tym będzie lepiej dla wszystkich. Ale tęsknię za nią. Dopiero tutaj zrozumiałem.
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaxvou xvou
Któregoś dnia poznasz innego człowieka i pójdziesz za nim, a wtedy palić się będziesz ze wstydu na myśl o tym, jak głupio ze mną marnowałaś swój czas.
— Marek Hłasko
Reposted fromwetryagain wetryagain viasamozatrucie samozatrucie
3426 bd62 390
Reposted fromonlyman onlyman viabzdura bzdura
Reposted fromlaluna laluna viabzdura bzdura
8297 fbfd 390
Reposted fromdailylife dailylife viasamozatrucie samozatrucie
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromdearlie dearlie viaxvou xvou
Mężczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvou xvou
0909 e916 390
Reposted fromsunlight sunlight viaxvou xvou
7218 2866 390
Anna Świrszczyńska
Reposted fromwelneks welneks viabzdura bzdura
3074 da5c 390
Reposted fromdimer dimer viaxmartii xmartii
Czy ty wiesz co mi robisz?
— 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viabzdura bzdura
Nie sądzę, by ktoś mógł przedstawić mi mnie w gorszym świetle niż ja sam siebie widzę.
9224 7246 390
świrszczyńska. gorzko w sumie. 
Reposted fromrol rol viasamozatrucie samozatrucie
Najbardziej nie mogłem przeboleć momentu, gdy zacząłem żebrać o jej zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Ruszamy dalej, ale zawsze niesiemy ze sobą tych, których straciliśmy.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasamozatrucie samozatrucie
6131 a74b 390
Reposted fromkajecikowo kajecikowo viaxmartii xmartii
0992 4b12 390
Reposted fromkjuik kjuik viaredheadlady redheadlady
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl