Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2016

0316 cdc8 390
Reposted fromdelain delain viabzdura bzdura
6549 2084 390
Piotr C. - "Poradnik dla idiotek (czyli dlaczego nie możesz znaleźć faceta na stałe)"
Reposted fromsouxie souxie viabzdura bzdura
3157 4a8d 390
Reposted fromsherwood sherwood viamessinhead messinhead
6063 0d76 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamessinhead messinhead

September 25 2016

Czasami łatwo zapomnieć, jak bardzo tęsknisz za ludźmi, dopóki ponownie ich nie zobaczysz
— Collen Hoover
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaelarenne elarenne

September 16 2016

Wierzę jednak, że jeśli ludzie naprawdę chcą być razem, nie zepsują sobie życia głupotami.
— Ewa Błaszczyk
Reposted fromumorusana umorusana viafatu fatu
2236 723c 390
Reposted fromrol rol viafatu fatu
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamessinhead messinhead
Z kobietami po prostu tak jest (...) Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez – "Lot królowej"
Reposted fromnyaako nyaako viamessinhead messinhead
Mogę się mylić, ale zdaje mi się, że po śmiechu można poznać ludzi, i jeśli przy pierwszym spotkaniu śmiech kogoś zupełnie nieznajomego spodoba się wam, śmiało twierdźcie, że to dobry człowiek.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaxvou xvou
2006 d6ce 390
Reposted frommescaline mescaline viaxvou xvou
3048 fb6d 390
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaxvou xvou
4647 83da 390
Reposted fromRowena Rowena viaxvou xvou
5204 f7c3 390
Reposted frombenzodiazepina benzodiazepina viaxvou xvou
Wierzę jednak, że jeśli ludzie naprawdę chcą być razem, nie zepsują sobie życia głupotami.
— Ewa Błaszczyk
Reposted fromumorusana umorusana viaxvou xvou
„Kiedyś potrafiłem zagłębić się w lekturze na długie godziny – dzisiaj walczę, by skupić się na kilku stronach. Czuję niemal fizycznie, jak coś wyrywa mnie z lektury: mój umysł przeskakuje z tekstu do innego strumienia informacji, nawet gdy nie ma żadnego innego strumienia informacji”
— J. Dukaj "Google zgwałciło nam mózgi"
Reposted frommrsantares mrsantares viaxvou xvou
Wszystko, czego potrzebuję, to obecność. Poczucie bezpieczeństwa, że ten, którego kocham, nie zniknie nagle, niezapowiedzianie, bez słowa. Wyobrażasz sobie, jak wspaniałe muszą być noce, kiedy zasypiasz z pewnością, że już nic złego nie może się stać?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viaxvou xvou
6460 d938 390
Reposted fromrol rol viaxvou xvou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl