Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2018

1358 35fb 390
Reposted fromhahaha-no hahaha-no viaoutofmyhead outofmyhead
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt viaxmartii xmartii
- Gdzie byłaś?  - Daleko stąd.  - To jedno z moich ulubionych miejsc. 
— Zemsta.
Reposted fromcontrolled controlled viaxmartii xmartii

February 12 2018

Najtrudniej uwierzyć nam w słowa, które najbardziej chcielibyśmy usłyszeć..
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaoutofmyhead outofmyhead
9824 dda4 390

hurtndetached:

Pretty much what I’m down to

8666 19e3 390
Reposted fromsoulwax soulwax viapsychopolis psychopolis
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted fromcorvax corvax viabzdura bzdura

February 11 2018

7862 6439
Reposted fromaletodelio aletodelio viaoutofmyhead outofmyhead
1386 2c98 390
Reposted fromtfu tfu viaoutofmyhead outofmyhead
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
Reposted frompasazerka pasazerka viaoutofmyhead outofmyhead

February 01 2018

''Przyjaciel pyta co ze mną? Nie wiem, ale dzisiaj nie dzwoń. Wygadac mi się jest ciężko...''
— PlanBe

January 23 2018

5754 885e 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaoutofmyhead outofmyhead
2835 e283 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaoutofmyhead outofmyhead
0587 8ee4 390
Reposted fromrisky risky viaoutofmyhead outofmyhead
 Zamarzyło jej się niemożliwe.
— N. Sparks
Reposted fromnivea nivea viaoutofmyhead outofmyhead
3290 c8ee 390
J. Borszewicz

January 18 2018

Reposted fromnaich naich viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl