Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

Są w życiu chwile, gdy człowiek czuje się tak, jakby wszedł w trakcie przedstawienia do niewłaściwego teatru. 
— Caleb Carr
Nie ma nic trwalszego od troski, miłości, docenienia i bezpieczeństwa, które otrzymujemy od rodziców. Wszystko, co jako dzieci, dostajemy od matki i ojca, zostaje z nami do końca życia. Wszystko, czego nie dostajemy, również
— Leszek Legut
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaostatni ostatni
Depresja jest milczeniem. Nie jest zalewem rozmemłanych statusów na Facebooku, nie jest płaczem w poduszkę po zerwaniu z chłopakiem albo po oblaniu egzaminu na studiach. Depresja nie jest smutkiem – to stan, w którym nawet smutek zostaje Ci odebrany. I nagle nie masz już nic.
— tattwa
Reposted fromkyte kyte viaostatni ostatni

July 03 2018

Wszystko mijało się jedno z drugim: nienawidziłem, co uznawałem, i uznawałem, czego nienawidziłem. Nie chciałem, co kochałem, i kochałem, czego nie chciałem.
— Sławomir Mrożek, Opowiadania.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa

June 05 2018

(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viadesperateee desperateee

June 04 2018

Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viazapomniane zapomniane
Miłość jest wtedy, kiedy nawet gdy czasem
boli wybrałabyś tego samego człowieka.
— true.
Reposted fromhonestamente honestamente viazapomniane zapomniane
Ile razy może się złamać jedno serce?
— Alexandra Bracken
7962 4c48 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaponurykosiarz ponurykosiarz
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka viaponurykosiarz ponurykosiarz
9038 f1a1 390
Reposted fromcherrymoya cherrymoya viaponurykosiarz ponurykosiarz
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viaponurykosiarz ponurykosiarz
Niczego nie wolno odkładać na potem. Nigdy nie wiadomo, czy jakieś potem jest nam przeznaczone.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead

Nie ma przypadkowych spotkań w życiu, każdy napotkany człowiek jest albo lekcją, albo sprawdzianem, albo prezentem...

— Oczami kobiety
Reposted fromthesmajl thesmajl viaoutofmyhead outofmyhead
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaponurykosiarz ponurykosiarz
8222 206c 390
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viaoutofmyhead outofmyhead
4175 d7fc 390
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viaoutofmyhead outofmyhead
Jestem jednym z tych facetów, którzy wiedzą, że silna kobieta u boku jest tym, czego naprawdę potrzebujesz w życiu.
— Pierce Brosnan
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl