Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2016

6325 b04d 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaxvou xvou
8832 5ba1 390


Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
Reposted fromzenibyja zenibyja viamessinhead messinhead
Mała, jeżeli mężczyzna jest w stanie spokojnie zasnąć, wiedząc, że ty przez niego płaczesz - nie jest warty twoich łez. 
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaSuckMyDick SuckMyDick
Jeśli pozwolisz jej odejść, jesteś kompletnie pierdolnięty.
— James Frey
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasamozatrucie samozatrucie
7359 2889 390
Reposted fromYuei Yuei viamessinhead messinhead
9744 f889 390
Reposted fromwyjsciezmroku wyjsciezmroku viabzdura bzdura
Chciałbym wyz­nać Ci miłość,
nie mar­twiąc się tym,
jaką od­po­wiedź otrzymam. 
— Mateusz Szulc
chybamismutno
— ehh
Reposted fromtrue-love true-love viaxmartii xmartii
To miłe usłyszeć „Kocham Cię”. Ale dźwięku liczonych przez bankomat banknotów nic nie przebije.
Reposted fromscorpix scorpix viamessinhead messinhead
1060 cd29 390
Reposted fromdereizm dereizm viamessinhead messinhead
1714 17c7 390
0131 52ed 390
Reposted frommayhos mayhos viabzdura bzdura
...co sądzi o dzisiejszych mężczyznach, wzruszyła tylko ramionami i powiedziała: zamiast rozłożyć nogi, rozkładam ręce.
— Brud.
Reposted fromzenibyja zenibyja viabzdura bzdura
2110 a0d3 390
Reposted fromvandalize vandalize viaagatoja agatoja
9444 b20a 390
Reposted fromoll oll viaagatoja agatoja
I własnie wtedy zrozumiałem, że muszę się skupić na tym, co w anegdocie zwanej życiem jest najważniejsze... na sobie. 
— Król Julian
Reposted fromolakocie olakocie viaxvou xvou
3993 54e8 390
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaxvou xvou
Kobiety za dużo mężczyznom wybaczają, za mało wymagają. Traktują ich jak dzieci, więc oni zachowują się jak dzieci.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamessinhead messinhead
Jaka ja jestem potrącona przez życiorys...
— babcia
Reposted fromweightless weightless viaSuckMyDick SuckMyDick
Jeśli pozwolisz jej odejść, jesteś kompletnie pierdolnięty.
— James Frey
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSuckMyDick SuckMyDick
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl