Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton

You can close your eyes to the things you do not want to see, but you cannot close your heart to the things you do not want to feel.

— Chester Bennington
Reposted fromlinkinpark linkinpark viaoutofmyhead outofmyhead
Może się tak raz w życiu postaw [...]
— Spięty (Lao Che) - Morże
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaoutofmyhead outofmyhead
1413 df01 390
Reposted fromsandy1918 sandy1918 viaoutofmyhead outofmyhead
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaoutofmyhead outofmyhead
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaoutofmyhead outofmyhead
3518 27d0 390
Reposted frompierdolony pierdolony viaoutofmyhead outofmyhead
6986 65c3 390
Reposted fromwindingroads windingroads viaoutofmyhead outofmyhead
1085 f652 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaoutofmyhead outofmyhead
3936 32e6
Reposted fromfungi fungi viaoutofmyhead outofmyhead
- Jestem zmęczony myśleniem o tym czego mi nie mówisz.
- Czyli źle ci ze mną??
- Nie. Źle mi jak ze mną nie rozmawiasz.
Reposted fromdygoty dygoty viaoutofmyhead outofmyhead
9002 e788 390
Reposted fromchudazupa chudazupa viabzdura bzdura
9651 9c2c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutofmyhead outofmyhead
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaoutofmyhead outofmyhead
2655 d5c8 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutofmyhead outofmyhead
Miłość wymaga czasem podejmowania ryzyka. To kwestia wiary. Uwierzenia w coś, czego nie można zobaczyć ani dotknąć. Musimy zdobyć się na skok.
— Tess Gerritsen
2621 e4a6 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaoutofmyhead outofmyhead
Jasne, że się bałam. Ale strach to jeszcze nie powód, żeby zmieniać zdanie.
Reposted fromaynis aynis viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl