Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

9253 3b23 390
5038 a197 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabzdura bzdura
Czuje się samotna. Dziwne, bo cały dzień spędziłam ze znajomymi. Dziwne, bo piszę to siedząc obój dobrego kumpla. Jednak wiem, że jestem samotna. Czuje pustkę.
Reposted fromnonecares nonecares vianihilarian nihilarian

April 23 2017

7061 6389 390
Reposted fromperseweracje perseweracje viaoutofmyhead outofmyhead
8687 b982 390
Reposted fromrol rol viaxannabelle xannabelle

April 15 2017

Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viaxannabelle xannabelle
9759 ff03 390
Reposted frompoduszkanatwarzy poduszkanatwarzy viabzdura bzdura
7212 dddf 390
Reposted fromoll oll viabzdura bzdura
Aż któregoś dnia pojmujesz nagle, że całe twoje życie jest ohydne, nie warte zachodu, jest horrorem, czarną plamą na białym polu ludzkiej egzystencji. Pewnego ranka budzisz się z lękiem, że będziesz żyć.
— "Kraina prozaca" (Elizabeth Wurtzel)
Reposted fromEvowe Evowe viaxannabelle xannabelle

April 11 2017

4185 53d8 390
Reposted fromthinredline thinredline viaxannabelle xannabelle
Ja tę przeszłość tyle razy chciałem zniszczyć i zacząć od nowa, ale widzę, że nie można - więc jestem skrzywiony, mimo spalenia notatek, starych zeszytów, różnych kartek, co jest tylko mechaniczne odepchnięcie, ale nie definitywne. Piękny jest ogień, to banał jest, że oczyszcza, ale naprawdę. 
Bardzo przyjemnie jest być naznaczonym - i boję się ludzi, bardzo się boję.
A przecież, gdy mam mówić, zamieniam wszystko w żart i nic nie mówię. Słów mi brakuje - tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się dzieje naprawdę. 
może oni mieli dobre serca i okazywali je na żądanie  ale ja nie żądałem
Zyskałem niejaką lekkość - może Ty będziesz - jesteś moją p r a w d z i w ą śmiercią?


— Rafał Wojaczek
Reposted frombrzask brzask viaxannabelle xannabelle
5323 258c
...
Nie potrzebował pistoletu by mnie zabić, wystarczyło, że odpowiednio dobrał słowa.
— Takie z wczoraj.
Nawet jeśli podwinie ci się noga, nie pękaj. Zbieraj w sobie siłę. Przyjdzie dzień, kiedy wszystko się uda.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxannabelle xannabelle
Wystarczy człowiekowi dać dość czasu, a do wszystkiego
przywyknie.
— Nicholas Sparks, Pamiętnik
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaxannabelle xannabelle
1197 5376 390
Reposted frompiehus piehus viamessinhead messinhead
0407 5a94 390

wanderthewood:

Colmar, Alsace, France  by dmimaros

Wiesz, jak to mówią - pytania są dla nas ciężarem, ale odpowiedzi więzieniem, do którego sami się wtrącamy.
— R. Mróz
Reposted frombzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl