Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

4848 49c5 390
Reposted fromsunlight sunlight viaoutofmyhead outofmyhead
Empatia u niektórych kończy się na "ja też".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutofmyhead outofmyhead
9037 1a05 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoutofmyhead outofmyhead
3381 f344 390
Reposted fromhalucine halucine viaoutofmyhead outofmyhead
Płaczę od smutnych piosenek, płaczę ze złości, ze wzruszenia, z nudów. Mam w sobie tyle łez, że gdybym mogła, płakałabym całą powierzchnią skóry.
— Tak mam.
Reposted fromDarkAndLonley DarkAndLonley viamessinhead messinhead
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...). 
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
“ Sam sobie każdy płacze. Innych gówno twój płacz obchodzi. A zapłacz się choćby na śmierć. Bo i śmierć nikogo już nie obchodzi. ”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromblackdrama blackdrama viamessinhead messinhead
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
6340 b69a 390
Reposted fromdeviate deviate viamessinhead messinhead
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viamessinhead messinhead

August 18 2017

0079 7ad2 390
Reposted fromdeviate deviate viamessinhead messinhead
0820 6ce7 390
Reposted fromkjuik kjuik viamessinhead messinhead
4823 8523 390
Reposted fromJosette Josette viamessinhead messinhead
0400 2036 390
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viatarczyn tarczyn
Empatia u niektórych kończy się na "ja też".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutofmyhead outofmyhead
9037 1a05 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoutofmyhead outofmyhead
3381 f344 390
Reposted fromhalucine halucine viaoutofmyhead outofmyhead

August 17 2017

Serce ma swoją pamięć.

Reposted fromresort resort viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl